Penthouse anh Bình - City Long Biên

Không gian Phòng Khách

Không gian Phòng ngủ master

Không gian Phòng ngủ con gái

Không gian Phòng ngủ con trai