Không gian Phòng Khách

Không gian Phòng bếp

Không gian phòng ngủ master

Không gian phòng ngủ phụ 1

Không gian phòng ngủ phụ 2