Biệt thự hiện đại nhà anh Thịnh - Vĩnh Phúc

Không gian Phòng Khách

Không gian phòng ngủ master

Không gian phòng ngủ phụ 1

Không gian phòng ngủ phụ 2

Không gian phòng ngủ phụ 3